top of page

PRIVACYBELEID

GANYRA COACHING

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Bij het verlenen van onze diensten bij Ganyra Coaching verwerken wij uw persoonsgegevens. Hier informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die Ganyra verwerkt

Ganyra Coaching Diemen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens persoon en/of bedrijf

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Werkgever gegevens (indien de werkgever de opdrachtgever is en dus relevant)

 • IP-adres

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ganyra-coaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ganyra Coaching Diemen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling => grondslag: wettelijke verplichting

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren => grondslag: toestemming

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten => grondslag: toestemming

 • Je adequaat te kunnen begeleiden. Het cliëntdossier bevat gegevens over je thema’s binnen de coaching en de uitgevoerde interventies => grondslag: toestemming

 • Ganyra Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Ganyra Coaching maakt gebruik van een evaluatieformulier om de klanttevredenheid te meten, in hoeverre de doelen behaald zijn, wat verbeterd kan worden in de toekomst => Wettelijke grondslag verwerking bijzondere persoonsgegevens: toestemming

 • Analyse van website bezoekers dmv Google Analytics

 

Ganyra Coaching Diemen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ganyra Coaching Diemen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn voor gegevens in het cliëntdossier is 15 jaar en de gegevens ten behoeve van de financiële administratie is 7 jaar.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Het betreft hier cookies voor Google Analytics die ons helpen onze website te verbeteren. Uw gegevens worden voor de duur van 26 maanden bewaard in onze analytics omgeving.

Waar worden gegevens bewaard

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Ganyra Coaching of die van een derde partij. Deze servers kunnen zich buiten de EU bevinden.

Contactgegevens

https://ganyra-coaching.nl

Raadhuisstraat 43

1111 BK DIEMEN 06-46035440

Functionaris Gegevensbescherming is Susanne van Elteren

Zij is te bereiken via susanne@ganyra-coaching.nl en 06-46035440

Delen van persoonsgegevens met derden

Ganyra Coaching Diemen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal uitsluitend verstrekken aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ganyra Coaching Diemen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Ganyra Coaching Diemen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, de website te kunnen optimaliseren en dat uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ganyra Coaching Diemen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar susanne@ganyra-coaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ganyra Coaching Diemen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ganyra Coaching Diemen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via susanne@ganyra-coaching.nl

bottom of page